Miljö

Vi anser att miljöarbete är någon som angår alla. Det bygger på delaktighet från medarbetare, leverantörer och kunder. Genom att ständigt arbeta med förbättringar av vår verksamhet vill vi verka för att minimera de negativa miljöeffekterna på vår miljö. Vårt miljöarbete går bland annat ut på att arbeta för ett fungerande kretsloppstänkande och att uppfylla kraven som vi, av lagar och förordningar, är förpliktigade till.